English EN Lietuvių kalba LT Polski PL

Regulamin Promocji Organizowanej przez Zakład Usługowo Montażowy "Tomkar" Tomasz Ślużyński

 1. Postanowienia ogólne
  Organizatorem promocji jest Zakład Usługowo Montażowy „Tomkar” Tomasz Ślużyński z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 23b/1, 16-400 Suwałki, Polska (dalej: „Organizator”).
  Promocja jest skierowana do osób fizycznych (dalej: „Uczestnicy”).
  Promocja obowiązuje od 10.06.2024 r. do 31.08.2024 r.
 2. Warunki uczestnictwa
  Aby skorzystać z promocji, Uczestnik musi dokonać zakupu co najmniej jednego produktu z dwóch różnych grup produktów dostępnych w ofercie Organizatora: 
  – okna PVC,
  – drzwi zewnętrzne,
  – drzwi wewnętrzne,
  – bramy garażowe,
  – rolety zewnętrzne.
  Zakup produktów musi być dokonany wraz z usługą montażu oferowaną przez Organizatora.
 3. Zasady promocji
  W ramach promocji, Uczestnik otrzymuje rabat w wysokości:
  38% na okna PVC,
  18% na drzwi wewnętrzne,
  18% na drzwi zewnętrzne,
  18% na bramy garażowe,
  16% na rolety zewnętrzne.
  Rabat naliczany jest od cen katalogowych producentów.
  Rabat nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.
 4. Reprezentatywny przykład
  W zaprezentowanym w ofercie przykładzie uwzględniono:
  – okna veka 82 3 szyby, kolor zewnętrzny dąb, Okna i balkony- 12 szt, HST –2 sztuki
  – drzwi WIKĘD do garażu Premium na ościeżnicy termo Wzór 01 płaskie “90” Lewe otwierane na zewnątrz z doświetleniem górnym -1 szt.
  – drzwi zewnętrzne Wikęd TERMO PRESTIGE Lux “90” + naświetle lustro weneckie. 1420 x 2100. Wzór 1, klamka Tahoma stare złoto. Wkładko – gałka 55/55 stare złoto
  – rolety zewnętrzne , podtynkowe. Napęd Starcus elektryczna krańcówka bez odbiornika, przyciski kablowe – 13 szt
  – brama garażowa Hormann LPU42 5000 x 2375 Przetłoczenia L, prowadzenie N skrętne z przodu. Napęd Supra Matic E4, szyna średnia. + dodatkowy pilot 4 – kanałowy, mały czarny
 5. Realizacja promocji
  Aby skorzystać z promocji, Uczestnik musi zgłosić chęć skorzystania z promocji przed dokonaniem zakupu.
 6. Postanowienia końcowe
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw nabytych przez Uczestników przed dniem wejścia w życie tych zmian.
  Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

Organizator:
ZAKŁAD USŁUGOWO MONTAŻOWY „TOMKAR” Tomasz Ślużyński
ul. Wojska Polskiego 23b/1
16-400 Suwałki, Polska